Ordensregler

Ordensregler for Støvring eSport

Overtrædelse af nedenstående kan betyde både karantæne, bortvisning samt erstatningspligt. Det er bestyrelsen der træffer beslutning herom i samarbejde med den relevante instruktør/træner.

Mad og drikke

1. Mad og drikkevarer ved maskinerne er ikke tilladt generelt. Du må dog godt tage en drikkedunk med vand med ned i kælderen. Denne skal være spildsikker. Typisk vil en cykel drikkedunk med tud være spildsikker.


2. Det er ikke tilladt at medbringe samt indtage Cola, Energidrikke, Slik, Chips og andet usundt generelt i vores lokaler før kl. 20.00 Mandag-Fredag. Medbring i stedet vand, frugt, nødder m.m. eller køb i caféen.


3. Det er ikke tilladt at indtage øl eller andet alkohol når der er børn til stede i foreningen, med mindre bestyrelsen giver dispensation. 


Adfærd

4. Vi taler pænt til hinanden, og opretholder en god holdånd.


5. Vi får afløb for eventuelle frustrationer på en sund måde – nemlig via fysisk træning.


6. Snyd i forbindelse med eSport medfører karantæne/bortvisning fra Støvring eSport. Hvis dette er foregået på Støvring eSports licens, opkræves erstatning for denne samt erstatning for en ny licens.


7. Skader forvoldt på lokalet, udstyr og inventar, forbeholder Støvring eSport ret til at gøre udøveren erstatningsansvarlig for.


8. Det er ikke tilladt at ryge uden for vores lokaler. Med uden for forstås 20 meters afstand til facaden på begge sider.


Computeren


9. Computeren må kun bruges til eSports relaterede emner. Pornografi m.m. er ikke tilladt.


10. Surfing på internettet må kun ske, med tilladelse fra instruktøren/træneren.


11. Download samt installation af programmer, må kun ske, med tilladelse fra instruktøren/træneren.


12. Efterlad altid computeren i samme stand, som du ønsker at modtage den. Sæt tingene på plads. Headset, mus, ledninger, stol osv. Log af alle dine programmer og profiler. Sluk maskinen, lys mv.


Bestyrelsen for Støvring eSport Støvring den 17.11.2020 Version 3.1